Concurs de disseny de samarreta de la colla

Samarreta guanyadora

La samarreta guanyadora ha estat la proposada per Tono Huerta (fotografia, a baix).

Agraïm la participació de tots els que ens heu enviat els vostres dissenys; no ha estat una decisió fàcil.

Moltes gràcies!

 

samarretaTono

 

Convocatòria

Els Castellers d’Esplugues convoquem un concurs obert per triar la nova samarreta d’aquesta temporada 2016.
 
La convocatòria està oberta a tothom que hi vulgui participar, que podran presentar les seves propostes abans del 15 de juny. La imatge gràfica guanyadora serà premiada amb un àpat en un restaurant d’Esplugues per a dues persones, i utilitzada amb orgull per tots els membres de la colla i per fer-ne marxandatge.
 

Tècnica i dimensions

La tècnica és lliure, però ha de ser apta per reproduir-la en serigrafia a quadricromia. Això significa que ha de tenir les característiques següents:
 
 • L’arxiu original ha d'estar en format Adobe Photoshop, Adobe Illustrator o EPS amb una resolució de 300 ppp com a mínim.
 • El disseny s’haurà de poder reproduir mitjançant d’1 a 4 colors plans.
 • El disseny no ha de superar 39,40 cm.
 

Temàtica

La temàtica és lliure i oberta. Haurà d’inspirar-se en qualsevol aspecte relacionat amb els Castellers d’Esplugues.
 
Es valorarà, però, un disseny modern que alhora sigui coherent amb l’element tradicional dels castells, i també que en reforci els valors.
 

Termini

Les persones interessades han d'enviar a l'adreça de correu <comunicacio@cargolins.cat> l'arxiu original i les seves dades de contacte.
 
El termini per presentar propostes el 15 de juny del 2016.
 

Premi i jurat

Al guanyador li correspondrà el premi d'un àpat en un restaurant d’Esplugues per a dues persones.
 
El jurat es reunirà abans del 20 de juny del 2016 per triar la proposta guanyadora i estarà integrat pels membres següents:
 
 • Dissenyadora gràfica
 • Preimpressora
 • Impressora
 • El president de la colla
 • Comunicació de la colla
 
El jurat pot declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s’ha presentat a concurs cap obra que compleixi els requisits de qualitat mínims, cas en el qual s’encarregarà el disseny a un professional de manera directa.
 

Valoració i veredicte

Per tal de decidir l'obra guanyadora del concurs, el jurat tindrà en compte els criteris següents:
 
 • Qualitat artística, expressivitat i originalitat del disseny
 • Capacitat d’incorporar a la imatge els valors castellers
 • Expressivitat i potencial comunicatiu com a reclam i imatge dels Castellers d’Esplugues
 • Idoneïtat de la imatge per aplicar-la a una samarreta
 • Adequació, en la mesura que sigui possible, a la imatge corporativa de la colla: colors, tipografia, escut i logo, etc.
 
El veredicte del jurat serà inapel·lable i implicarà la contractació del servei al guanyador del concurs. Totes les incidències i reclamacions que puguin presentar-se seran resoltes pel jurat.
 

Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.
 
L’obra guanyadora serà propietat dels Castellers d’Esplugues, i l’autor cedeix en exclusiva i irrevocablement el dret a reproduir-la, publicar-la o divulgar-la, totalment o parcial, en qualsevol modalitat, mides o suport, així com la utilització en campanyes de publicitat.
 
Els concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de còpia o plagi total o parcial de l'obra presentada.