Presidents

En David Carreras, fundador i ànima de la colla, va ser president fins a l'any 2000; mentrestant, en Josep Maria Tarrés va anar agafant experiència per poder renovar la Junta, en la qual seguia tenint un pes important en David fins a la data del seu traspàs, el 2002.

En Josep Maria Tarrés va encapçalar la Junta durant cinc anys, moment en el qual en Paco Duran va ser elegit president, el 2006. Va haver de deixar el càrrec durant el segon mandat i el 2009 hi entrava en Jaume Calvo, que només s'hi va estar un any. El 2010 va tornar al capdavant en Tarrés, amb una Junta administrativa molt més potent i rejovenida, que durant aquells dos anys va anar agafant molta experiència i embranzida. En l'Assemblea General del 2012 es van aprovar els nous estatuts, pels quals s'elegeixen en candidatura conjunta els membres de la Junta administrativa i tècnica; fins aleshores, es votava alternativament cap de colla i president.

En Tarrés va presentar-se, doncs, per un any, per tal que el 2013 es pogués votar la candidatura conjunta, que va encapçalar en l'apartat administratiu en Ramon Sàlvia amb un projecte relativament continuista i amb un èmfasi especial en el vessant social, per al qual s'ha reforçat molt l'àrea de dinamització interna.

Després de dos mandats, en què la colla va consolidar el 4de8 i el 2de7, va prendre el relleu la Mari Luz Caparrós, en principi només per un any, el 2017. El 2018 ha tornat a la presidència de la colla en Josep Maria Tarrés. Malauradament, el setembre del 2019 va traspassar, per la qual cosa el sotspresident, Jordi Figueras i Bofill, va ser elegit en assemblea extraordinària president. El 2020, en l'assemblea general ordinària, un nou equip, encapçalat per Mari Luz Caparrós i Àlex Zavala com a copresidents i l'Alfons Torrente com a sotspresident.

1994-2000 David Carreras i Trias

2001-2005
2010-2012
2018-2019

Josep Maria Tarrés i Campreciós
2006-2008 Francisco Duran i Piñero
2009 Jaume Calvo i Simon
2013-2016 Ramon Sàlvia i Farré
2017;
2020-
Mari Luz Caparrós
2019 Jordi Figueras i Bofill
2020- Mari Luz Caparrós i Àlex Zavala