Estadístiques

 

Podeu veure les estadístiques agregades per anys i castells amb aquest enllaç.

Consulteu la nostra base de dades per veure les actuacions de cada diada.

Font: CJXT (1999-2004) i Castellers d'Esplugues / J. Santacreu (1994-1998, 2004-).